SASVIM OBIČNA PRIČA SA POMALO NEOBIČNIM EPILOGOM

Strah se javlja iznenada, preplavljuje te… Nemoćan si da išta učiniš da ga sprečiš ili, makar, oslabiš njegov intenzitet. U najboljem slučaju, kada je već tu, neke strategije ti pomažu da odvratiš pažnju od njega ili da ga, malo po malo, svedeš na podnošljivu meru.

 

Ali, svestan si da nemaš kontrolu nad njim i znaš da će se sledeći put ponovo javiti, naravno - iznenadno, u deliću sekunde i ponovo ista priča i začarani krug. Probao si ste desetine tehnika… Pojedine su donekle pomogle da ga umanjiš kada se već pojavi. Ali, problem je što se uvek “pojavi” bez tvoje kontrole. Već si umoran od ovog začaranog kruga…

 

To nije slučaj samo sa strahom. Sve neprijatnosti deluju na sličan način. Zvuči poznato?

 

BWRT® je terapija koja interveniše u onom delu mozga koji je zadužen za skladištenje svih vrsta psiholoških reakcija koje se automatski pokreću pri susretu sa “okidačem”. 

 

Kada neko, recimo, snažno baci predmet prema vama, automatski pokušavate da ga uhvatite. Ne razmišljate o tome da li bi trebalo da ga uhvatite. Ili, kada nešto krene da pada sa police ili stola, krenete da ga uhvatite pre nego što padne na zemlju. Mozak je prepoznao obrazac i reagovao najbolje što ume u datoj situaciji.

 

Nismo rođeni sa ovim reakcijama, one moraju da budu naučene - programirane na neki način. Ponavljanje deluje tako efikasno da neke stvari naučite da radite ne razmišljajući o njima. Recimo, kada vozite bicikl, potpisujete se ili vezujete pertle. Ali, osećanja funkcionišu na sličan način, naročito strah, jer je taj deo mozga povezan sa preživljavanjem. 

 

Šta je poenta: kada se obrazac jednom uspostavi, mora da se aktivira kada god je prisutan “okidač”. Tako, ako malo dete vidi majku kako vrišti i beži čim ugleda pauka, taj deo mozga uči da su pauci pretnja (opasnost). Bez obzira da li se dete seća događaja ili logički razume da većina pauka ne predstavlja opasnost  - deo mozga zadužen za preživljavanje ne “poznaje” logiku - obrazac koji mora da se aktivira je taj da su pauci pretnja i da se mora pobeći. Nije od značaja da li ste svesni šta je, zapravo, okidač jer će se reakcija straha svakako automatski pokrenuti.

 

Isti je slučaj sa svim okidačima anksioznosti, paničnih napada, stresa ili bilo koje druge nepoželjne emocionalne reakcije - nešto je već “programirano” i kada postanemo svesni šta se zapravo dešava, već je kasno da je zaustavimo. Okidač je pokrenuo reakciju u delu mozga kome ne možemo lako da pristupimo i svi pokušaji da je zaustavimo mislima ili “zdravim razumom” su slični pokušajima da zaustavimo vodu koja teče iz cevi… Kada počne da teče, nastaviće sve dok ne:

 

  1. zapušimo izlaz nadajući se da će pritisak vode prestati, ili 
  2. zavrnemo slavinu.

Najuspešnije terapije pokušavaju da zavrnu tu metaforičku “slavinu”. Međutim, dok većina nastoji da pronađe gde se ona nalazi,  BWRT® praktičar to već vrlo dobro zna.

 

Terence Watts

 

BWRT®

BrainWorking Recursive Therapy®

BWRT®, akronim od BrainWorking Recursive Therapy®, je psihološki i psihoterapijski model koji je kreirao profesionalni terapeut iz Velike Britanije, Terens Vots (Terence Watts, MCGI).

 

Ono što BWRT® čini drugačijom terapijom jeste činjenica da se temelji na najnovijim otkrićima o tome na koji način funkcioniše mozak i kako to utiče na raspoloženje, ponašanje i osećanja.

 

Samo su kvalifikovani BWRT® praktičari obučeni da primenjuju ovaj vid terapije i moraju da se pridržavaju striktnog etičkog kodeksa.

Više informacija možete pronaći na https://www.bwrt.org

 

 

 

 

 

OTKUD BAŠ BWRT®?

Prilično dugo se bavim psihologijom, ako računam početak studiranja, to je od 2000. godine. Savetodavnim i psihoterapijskim radom bavim se nešto kraće. 

 

Za sve to vreme isprobao sam više desetina psihoterapijskih modaliteta i metoda, što onih “priznatih”, što “alternativnih”. Svega nekoliko njih mi odgovara, prema efikasnosti i shodno ličnim sklonostima.  Ovu metodu smatram, zbog čvrstog utemeljenja u neuronauci, preciznosti i efikasnosti, najpogodnijom za rad sa širokim spektrom mentalnih poteškoća, kao i na unapređenju performansi i ličnom razvoju. 

 

Ista je “otkrivena” 2011, a “uspostavljena” 2013. godine u Velikoj Britaniji, gde je i najzastupljenija. Pored Jasmine Nikolić iz Beograda, jedini sam BWRT praktičar u Srbiji.

KAKO VAM BWRT® MOŽE BITI OD POMOĆI?

Kao mlada terapija, BWRT® je na našim prostorima trenutno nedovoljno prepoznata. Ipak, kroz primenu sam se uverio u njenu izuzetnu praktičnost i efikasnost. 

 

Kao registrovani praktičar Terence Watts BWRT Institute, ovu metodu primenjujem u tretmanu svih oblika anksioznosti, fobija, paničnog poremećaja, depresije, blažih oblika trauma, limitirajućih uverenja, niskog samovrednovanja…

 

Iako na prvi pogled može delovati kao jednostavna i površna metoda, poput mnoštva (naizgled) sličnih, BWRT je kompletan terapijski sistem. Recimo, u rad sa iole složenijim problemima uključuje i tretiranje otpora klijenta, kao i stida, srama i krivice koji su često u pozadini simptomatologije. Sve ovo čini na potpuno jedinstven način. Isto tako, obavezna je i supervizija terapeuta.

Korisni linkovi

Saznajte više o BWRT®
Zvanični BWRT® websajt
Informacije o BWRT, iskustva terapeuta i korisnika. Informacije o treningu…
Zvanični websajt BWRT® praktičara
Informacije o terapiji, pretraga BWRT terapeuta