O meni

ALEKSANDAR NOVAKOVIĆ

Diplomirao sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu 2006. godine. U toku studija, kao apsolvent, bio sam angažovan u svojstvu demonstratora na predmetu Psihodijagnostika.

 

Tokom 2007. godine, radio sam u okviru projekta “Razgovor je lek”, u organizaciji niške opštine Medijana i Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

U okviru Centra za razvoj psihodrame i psihoterapije iz Niša 2008. godine sam stekao sertifikat prvog nivoa psihodramske psihoterapije.

 

Od 2009. do 2023. godine radio sam u Vojsci Srbije kao trupni psiholog. Iskustva stečena na ovom radnom mestu uključuju savetodavno-terapijski i psihodijagnostički rad.

 

U okviru The Terence Watts BWRT Institute iz Velike Britanije, registrovani sam praktičar inovativnog modela psihoterapije BrainWorking Recursive Therapy (BWRT®), efikasnog u tretiranju svih oblika anksioznosti, fobija, paničnog poremećaja, depresije, limitirajućih uverenja, niskog samopouzdanja/samovrednovanja, blažih oblika trauma.

 

Završio sam više kurseva iz oblasti rada sa ljudima, među kojima intervenciju u krizi, vođenje psiholoških radionica, kurs savetodavnih veština i EMDR.

 

Primenjujem mnogobrojne tehnike za unapređenje mentalnog zdravlja, upravljanja stresom, rada na konfliktima i negativnim uverenjima.

 

Na stranici Reference, možete pronaći neke od sertifikata i potvrda u vezi sa mojim profesionalnim radom.